Radiowizjografia Cyfrowa

Radiowizjografia cyfrowa KODAK 6100 należy obecnie do najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w diagnostyce stomatologicznej.


System RVG pozwala nam uzyskać obraz zęba na dużym monitorze komputera.